menu
Home»Over Reelex»Commissies en verenigingen

Inspanning en ontspanning met Reelex


Behalve de Activiteitencommissie is aan onze personeelsvereniging een Barcommissie verbonden. In de door haar afzonderlijk uit te brengen jaarrekening en jaarverslag legt zij verantwoording af van haar doen en laten. De barcommissie organiseert onder andere themabijeenkomsten.