menu
Home»Voor leden»Reelex in Coronatijd

Reelex in Coronatijd

Helaas hebben wij vanaf medio maart van dit voorjaar door het coronavirus bijna alle activiteiten moeten afgelasten. We zijn daarmee zorgvuldig omgegaan door alle deelnemers van afgelaste activiteiten tijdig en adequaat te informeren en door de reeds betaalde eigen bijdrage terug te storten.

Inmiddels is het najaar 2020 en corona houdt Nederland, en zo ook Reelex, nog steeds volop bezig. Derhalve hebben wij besloten om bijna alle activiteiten die gepland staan en stonden voor 2020 af te gelasten. Jammer, maar de RIVM-richtlijnen nopen ons hiertoe. De altijd vereiste afstand van 1,5 meter, ongeacht het aantal deelnemers, kunnen wij bij bijna geen enkele activiteit waarborgen.Voor 2021 beraden de leden van de Activiteitencommissie zich over alternatieve (digitale) activiteiten, maar daar is op dit moment nog weinig over te vertellen.

Financiën

De financiële consequenties van alle afgelastingen zijn deels omgezet in vouchers, die wij ergens volgend jaar (2021) hopelijk kunnen gaan verzilveren. Denk hierbij aan de geplande musicals en andere sportieve evenementen als Formule I en kaarten voor het bezoeken van de thuiswedstrijden van FC Twente.

Algemene Ledenvergadering(en)

Ook zagen wij ons genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering (ALV) in het voorjaar van 2020 uit te stellen. Dit heeft te maken met het feit, dat er geen ruimte in MST aanwezig is waar wij de vereiste 1,5 meter afstand kunnen waarborgen. In de ALV leggen wij verantwoording af over het gevoerde financiële beleid in 2019 en wordt de begroting 2020 vastgesteld. Dit heeft dus formeel niet plaats kunnen vinden. Wij gaan dit nu doen tezamen met het boekjaar 2020. Vooralsnog staat deze ALV gepland voor woensdag 17 februari 2021, 17:00 uur in de Spectrumzaal. Wij zullen aldaar dan ook de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 bespreken en vaststellen. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud!

Als er actueel nieuws valt te melden, dan zullen wij doen op onze website www.reelex.nl en via intranet MST. Dus houdt deze communicatiekanalen in de gaten.

Nog vragen of opmerkingen, mail deze dan naar reelex@mst.nl

Rest ons alle leden en hun dierbaren een coronavrije toekomst te wensen en blijf gezond.Wij hopen in 2021 u allen weer te mogen begroeten bij de deelname aan onze activiteiten, hetzij in een coronavrij Nederland ofwel coronaproof.

 

Hartelijke groet,

Leden van de Activiteitencommissie en Bestuur

Ans, Astrid, Bas, Evelien, Frank, Hannie, Henriëtte, Liane, Marianne, Nardy, Paulien, Rien, Tineke en Ton