menu
Home»Voor leden»Nieuws update Reelex in Coronatijd

Update Reelex en Coronatijd


Beste leden,

Wij zijn jullie echt niet vergeten! Achter de schermen blijven wij bezig om Reelex bestuurlijk goed te blijven runnen. Zo zijn de jaarrekeningen 2019 en 2020 in concept gereed. Zoals ook al in een eerder nieuwsbericht gemeld hebben wij in 2020 uitgaven gedaan voor een aantal reeds geplande activiteiten, zoals bijvoorbeeld kaarten thuiswedstrijden FC Twente, toegangskaarten musicals Tina Turner en Anastasia, Formule I en Festival Tuckerville. Met uitzondering van FC Twente hebben wij hiervoor vouchers ontvangen die we in de toekomst kunnen inwisselen, zodra de genoemde activiteiten weer starten of er andere alternatieven mogelijk zijn.

Financiƫn

Wij zullen over het gevoerde financiƫle beleid in de hierboven genoemde jaren verantwoording af leggen aan alle leden, zodra het plannen van een Algemene Ledenvergadering coronaproof kan en mag. Op het moment dat hierover meer bekend is, zullen wij jullie daarover via deze website en het intranet MST informeren.

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de begroting 2021. Het ziet er naar uit dat er ook in 2021 weinig of geen activiteiten georganiseerd kunnen worden. Wel zijn we bezig een aantal online activiteiten uit te werken. Houdt dus intranet, de website en aankondigingen goed in de gaten.

Contributie 2021

Reelex (Bestuur en leden Activiteitencommissie) heeft, gezien het voorgaande, besloten om per 1 april 2021 het automatisch innen van de contributie via het salaris tijdelijk op te schorten. Als activiteiten weer kunnen en mogen worden opgestart, zullen wij de automatische inning van de contributie weer activeren. Uiteraard krijg je dan daarover vooraf bericht via de reeds eerder genoemde informatiekanalen.


Blijf gezond en met vriendelijke groet,

Leden Bestuur en Activiteitencommissie Reelex