menu

  Welkom bij Reelex

  Reelex organiseert veel en verschillende soorten activiteiten voor haar leden. Deelname aan (groeps)activiteiten met collega's zorgt voor ontspanning, verstevigt de onderlinge band en creëert een 'wij-gevoel'.

  Extra algemene ledenvergadering 2019

  Op donderdag 28 maart aanstaande houdt Reelex om 16.30 uur een extra Algemene ledenvergadering. Dit daar tijdens de ledenvergadering op 28 februari niet voldoende leden aanwezig waren om de statuten te kunnen wijzigen. Plaats van handeling is de ruimte van MFR H&L G09 (gebouw Haaksbergerstraat, op de begane grond in de oude gang van de vroegere Spoedeisende Hulp/ behandelpolikliniek). Klik op deze link voor de agenda.

  Voor alle MST-medewerkers

  Alle medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins voor of namens MST werkzaam zijn, kunnen bij in dienst treden lid worden van de personeelsvereniging. Zij betalen dan maandelijks een vastgesteld bedrag als contributie.

  Medewerkers die 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard en gepensioneerden kunnen ook lid van de personeelsvereniging blijven. Tijdens de Algemene ledenvergadering 2018 is besloten dat wanneer zij lid willen blijven, zij per 1 januari 2019 ook contributie gaan betalen.