menu

  Welkom bij Reelex

  Reelex organiseert veel en verschillende soorten activiteiten voor haar leden. Deelname aan (groeps)activiteiten met collega's zorgt voor ontspanning, verstevigt de onderlinge band en creëert een 'wij-gevoel'.

  Extra algemene ledenvergadering 2019

  Als gevolg van een omissie van het Reelex-bestuur heeft de op 28 maart gehouden extra algemene ledenvergadering niet binnen de vereiste vierwekentermijn plaatsgevonden. Dit betekent dat de statuten niet rechtsgeldig konden worden vastgesteld.
  Het Reelex-bestuur zal zo spoedig mogelijk een nieuwe algemene ledenvergadering uitschrijven.

  Voor alle MST-medewerkers

  Alle medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins voor of namens MST werkzaam zijn, kunnen bij in dienst treden lid worden van de personeelsvereniging. Zij betalen dan maandelijks een vastgesteld bedrag als contributie.

  Medewerkers die 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard en gepensioneerden kunnen ook lid van de personeelsvereniging blijven. Tijdens de Algemene ledenvergadering 2018 is het voornemen uitgesproken, dat wanneer zij lid willen blijven, zij in de toekomst ook contributie gaan betalen.