menu

Welkom bij Reelex

Reelex organiseert veel en verschillende soorten activiteiten voor haar leden. Deelname aan (groeps)activiteiten met collega's zorgt voor ontspanning, verstevigt de onderlinge band en creëert een 'wij-gevoel'.

Voor alle MST-medewerkers

Alle medewerkers die op basis van een arbeids- of toelatingsovereenkomst voor of namens MST werkzaam zijn, kunnen bij in dienst treden lid worden van de personeelsvereniging. Zij betalen dan maandelijks een vastgesteld bedrag als contributie.

Medewerkers die 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard en gepensioneerden kunnen ook lid van de personeelsvereniging zijn. Zij betalen geen contributie meer.