menu

  Welkom bij Reelex

  Reelex organiseert veel en verschillende soorten activiteiten voor haar leden. Deelname aan (groeps)activiteiten met collega's zorgt voor ontspanning, verstevigt de onderlinge band en creëert een 'wij-gevoel'.

  Concerten MST Gala Orkest op 18 en 19 november

  Op 18 en 19 november treedt het MST Gala Orkest in een avondvullend programma op in het Wilminktheater in Enschede. Het orkest staat onder leiding van dirigent/componist/arrangeur Freddy Golden. Speciale gast is Petra Berger.

  Het MST Gala Orkest bestaat uit medewerkers van Medisch Spectrum Twente en enkele professionals. Voorverkoop is gesloten, kaarten kunnen uitsluitend nog bij het Wilminktheater worden verkregen.

  Voor alle MST-medewerkers

  Alle medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins bij MST werkzaam zijn, kunnen bij in dienst treden lid worden van de personeelsvereniging. Zij betalen dan maandelijks een vastgesteld bedrag als contributie.

  Medewerkers die 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard en gepensioneerden kunnen ook lid van de personeelsvereniging blijven. Tijdens de Algemene ledenvergadering 2018 is het voornemen uitgesproken, dat wanneer zij lid willen blijven, zij in de toekomst ook contributie gaan betalen.