menu

    Welkom bij Reelex

    Reelex organiseert veel en verschillende soorten activiteiten voor haar leden. Deelname aan (groeps)activiteiten met collega's zorgt voor ontspanning, verstevigt de onderlinge band en creëert een 'wij-gevoel'.

    Voor alle MST-medewerkers

    Alle medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins bij MST werkzaam zijn, kunnen bij in dienst treden lid worden van de personeelsvereniging. Zij betalen dan maandelijks een vastgesteld bedrag als contributie.

    Medewerkers die 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard en gepensioneerden kunnen ook lid van de personeelsvereniging blijven. Bij uit diensttreding kun je aangeven dat je lid wilt blijven. Je betaald dan jaarlijks de verschuldigde contributie.