menu

Welkom bij Reelex

Reelex organiseert vele activiteiten voor haar leden. Deelname aan (groeps)activiteiten met collega's zorgt niet alleen voor ontspanning, maar verstevigt ook de onderlinge band.

Voor alle MST Medewerkers 

Alle medewerkers die op basis van een arbeids- of toelatingsovereenkomst voor of namens MST werkzaam zijn, kunnen bij in dienst treden lid worden van de personeelsvereniging. Zij betalen dan maandelijks een vastgesteld bedrag als contributie.

Medewerkers die 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard en gepensioneerden kunnen ook lid van de personeelsvereniging zijn. Zij betalen geen contributie meer.