menu

  Welkom bij Reelex

  Reelex organiseert veel en verschillende soorten activiteiten voor haar leden. Deelname aan (groeps)activiteiten met collega's zorgt voor ontspanning, verstevigt de onderlinge band en creëert een 'wij-gevoel'.

  Algemene ledenvergadering 2019

  Op 28 februari aanstaande houdt Reelex om 16.30 uur in de Spectrumzaal (gebouw Haaksbergerstraat) haar Algemene ledenvergadering. Klik op deze link voor de agenda. Het verslag van de Algemene ledenvergadering 2018, het Jaarverslag 2018 en de bijlagen worden uiterlijk 5 dagen voorafgaande aan de vergadering gepubliceerd. De jaarrekening 2018 en de begroting 2019 liggen om 16.00 uur in de Spectrumzaal ter inzage.

  Voor alle MST-medewerkers

  Alle medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins voor of namens MST werkzaam zijn, kunnen bij in dienst treden lid worden van de personeelsvereniging. Zij betalen dan maandelijks een vastgesteld bedrag als contributie.

  Medewerkers die 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard en gepensioneerden kunnen ook lid van de personeelsvereniging blijven. Tijdens de Algemene ledenvergadering 2018 is besloten dat wanneer zij lid willen blijven, zij per 1 januari 2019 ook contributie gaan betalen.