menu
Home»Privacy

    Privacy


    In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Reelex verplicht u te informeren welke gegevens wij van u nodig hebben om onze verenigingstaak zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen, wie inzage heeft in deze gegevens en de bewaartermijn van deze gegevens.

    Door op deze link te klikken kunt u onze Privacyverklaring en de toelichting daarop lezen.