menu
Home»Over Reelex»Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan door personeelsvereniging Reelex georganiseerde activiteiten.

 

Lidmaatschap Reelex bedraagt €2,25 per maand en wordt via het salaris verrekend.

Activiteiten van de personeelsvereniging zijn in de eerste plaats bedoeld voor leden van de personeels­vereniging. Wanneer het is toegestaan om een introducé mee te nemen, wordt dat expliciet vermeld.

Aanmelding voor een activiteit betekent dat je gebruik gaat maken van faciliteiten die de personeels­vereniging je biedt. Op dat moment gaan deze Algemene Voorwaarden voor jou en een eventueel door jou aangemelde introducé gelden.

Wanneer jij je inschrijft voor een activiteit betekent dat, dat de personeelsvereniging ten behoeve van jou financiële verplichtingen aangaat om de betreffende activiteit zo goed en verantwoord mogelijk te laten plaatsvinden. Inschrijving betekent derhalve dat er een betalings­verplichting van het deelname­geld ontstaat.

Wanneer jij je hebt ingeschreven, dien je persoonlijk aan de activiteit deel te nemen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren is het niet toegestaan om een inschrijving aan een 'derde' te geven of door te verkopen.

Tenzij anders op het inschrijfformulier is vermeld, is het deelnamegeld pas dan verschuldigd als de organisatoren aan de Reelex-leden hebben bericht dat ze aan de betreffende activiteit kunnen deelnemen. Deelnemers die geen salaris van Medisch Spectrum Twente ontvangen, dienen het volledige deelnamegeld binnen 7 dagen nadat hen bekend is geworden dat zij aan de activiteit kunnen deelnemen over te maken op de bankrekening van Reelex, onder vermelding van de naam van de activiteit waarvoor is ingeschreven. Van deelnemers die wel salaris van Medisch Spectrum Twente ontvangen wordt het verschuldigde bedrag ingehouden op hun salaris.

In geval er te weinig inschrijvingen zijn voor een activiteit, behoudt de personeelsvereniging zich het recht voor de activiteit te annuleren. In dit geval wordt het reeds betaalde bijdrage terug­gestort.

Deelname aan een door de personeelsvereniging van Medisch Spectrum Twente georganiseerde activiteit betekent dat jij en de eventueel door jou aangemelde introducé de aanwijzingen van de organisatoren opvolgen, zich correct gedragen en Medisch Spectrum Twente geen slechte naam bezorgen.

Soms worden er foto's gemaakt met als doel die op de website van Reelex te plaatsen. Overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving zal aan de gefotografeerden toestemming voor publicatie worden gevraagd.

Bij deelname aan  meerdaagse reisactiviteiten is het belangrijk een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.